Privacyverklaring

Verantwoordelijke op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU, is

eCommeleon GmbH

Rudolph-Herrmann-Str. 1
04299 Leipzig
Duitsland

Handelsregister: Leipzig HRB 36634
BTW nummer: DE325863467

UW RECHTEN ALS BETROKKENE

U kunt te allen tijde de volgende rechten uitoefenen via de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:

  • Informatie over uw door ons opgeslagen gegevens en de verwerking daarvan (art. 15 AVG),
  • Rectificatie van onjuiste persoonsgegevens (art. 16 AVG),
  • Verwijdering van uw door ons opgeslagen gegevens (art. 17 AVG),
  • Beperking van de gegevensverwerking, op voorwaarde dat we uw gegevens niet mogen verwijderen vanwege wettelijke verplichtingen (Art. 18 AVG),
  • Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens bij ons (art. 21 AVG) en
  • Overdraagbaarheid van gegevens, op voorwaarde dat u heeft ingestemd met de gegevensverwerking of een contract met ons hebt gesloten (artikel 20 AVG).

Als u ons toestemming heeft gegeven, kunt u deze op elk moment intrekken, wat in de toekomst van kracht blijft.

U kunt op elk moment contact opnemen met een toezichthoudende autoriteit met een klacht, bijv. de toezichthoudende autoriteit van uw woonplaats of de autoriteit die toezicht houdt op ons als verantwoordelijke partij.

U vindt een lijst met toezichthoudende autoriteiten (voor de private sector) met hun respectievelijke adressen op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

HET VERZAMELEN VAN ALGEMENE INFORMATIE TIJDENS EEN BEZOEK AAN ONZE WEBSITE

Type en doel van de verwerking

Wanneer u onze website bezoekt – dat wil zeggen als u zich niet registreert of informatie verstrekt – wordt informatie van algemene aard automatisch verzameld. Deze informatie (serverlogbestanden) bevat het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider, uw IP-adres en dergelijke.

Het wordt met name verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Zorgen voor een probleemloze websiteverbinding
  • Zorgen voor een naadloos gebruik van onze website
  • Analyse van systeembeveiliging en stabiliteit evenals
  • voor aanvullende administratieve doeleinden.

We zullen uw gegevens niet gebruiken om conclusies te trekken over uw persoon. Dit soort informatie zal indien nodig door ons statistisch worden geanalyseerd om onze website en de onderliggende technologie te optimaliseren.
Rechtsgrondslag
De verwerking gebeurt volgens Art. 6 Par. 1 (f) GDPR, gebaseerd op ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website.

Ontvangers
Ontvangers van de gegevens kunnen technische serviceproviders zijn, die als verwerker werken aan de werking en het onderhoud van onze website.
Bewaartermijn

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de reden waarom ze zijn verzameld. Dit is in het algemeen het geval nadat de betreffende sessie is afgelopen, voor gegevens die worden gebruikt om de website beschikbaar te maken.

Verplichte of vereiste bepaling
Het verstrekken van de bovengenoemde persoonsgegevens is wettelijk noch contractueel verplicht. Zonder het IP-adres zijn de service en functionaliteit van onze website echter niet gegarandeerd. Bovendien kunnen individuele services niet beschikbaar of beperkt zijn. Om deze reden is een bezwaar uitgesloten.

Cookies
Type en doel van de verwerking

Net als veel andere websites gebruiken we zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij uw bezoek aan onze website op uw apparaat (laptop, tablet, smartphone etc.) worden opgeslagen.

Met cookies ontvangen we bepaalde informatie zoals IP-adres, type browser en gebruikt besturingssysteem.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s te starten of om virussen naar een computer te verzenden. Op basis van de informatie in cookies kunnen we uw navigatie op onze site vergemakkelijken en onze webpagina’s correct voor u weergeven.

De door ons verzamelde gegevens worden onder geen enkele voorwaarde gedeeld met derden en er wordt ook geen link naar persoonlijke gegevens gemaakt zonder uw toestemming.

Uiteraard kunt u onze website zonder cookies bekijken. Internetbrowsers zijn vaak geconfigureerd om cookies te accepteren. Over het algemeen kunt u het gebruik van cookies op elk moment via uw browserinstellingen uitschakelen. Gebruik de helpfunctie van uw internetbrowser om te leren hoe u deze instellingen kunt wijzigen, en houd er rekening mee dat individuele functies van onze website mogelijk niet werken als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.
Bewaartermijn en gebruikte cookies

Als u ons toestaat om cookies te gebruiken, via uw browserinstellingen of toestemming, kunnen de volgende cookies op onze webpagina’s worden gebruikt:

_ga ecommeleon.com – 2 jaar
_gat ecommeleon.com – 1 dag
_gid ecommeleon.com – 1 dag

Bovendien kunnen er door het gebruik van Hubspot nog meer cookies worden geïnstalleerd, waarover u hier meer kunt lezen.

In de volgende paragrafen geven we u informatie over hoe deze cookies (ook) kunnen betrekking hebben op persoonsgegevens.

In uw browserinstellingen kunt u individuele cookies of de volledige set cookies verwijderen. U vindt er ook informatie en instructies over hoe u deze cookies kunt verwijderen of voorkomen dat ze van tevoren worden opgeslagen. De volgende links bieden de informatie die u nodig heeft voor de respectievelijke browserproviders:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Opera: https://www.opera.com/o/ie-simple
Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=de_DE&viewlocale=en_US
REGISTRATIE OP ONZE WEBSITE

Type en doel van de verwerking

Met de registratie om onze gepersonaliseerde diensten te gebruiken, worden sommige persoonlijke gegevens zoals naam, adres, contact- en communicatie-informatie (bijv. telefoonnummer en e-mailadres) verzameld. Als u bij ons bent geregistreerd, hebt u toegang tot inhoud en services die we alleen aanbieden aan geregistreerde gebruikers. Geregistreerde gebruikers hebben ook de mogelijkheid om de tijdens de registratie ingevoerde gegevens op elk moment te wijzigen of te verwijderen. We zullen u op elk moment ook informatie verstrekken over de persoonlijke gegevens over u die we hebben opgeslagen.
Rechtsgrondslag

De gegevens die tijdens de registratie zijn ingevoerd, worden verwerkt op basis van de toestemming van de gebruiker (artikel 6, lid 1, onder a), AVG).

Indien de registratie voldoet aan de verplichtingen van een contract, waarvan de contractpartij de betrokkene is, of dient ter uitvoering van precontractuele maatregelen, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking Art. 6 Par. 1 (b) GDPR.
Ontvangers

Ontvangers van de gegevens kunnen technische serviceproviders zijn, die als verwerker aan de werking en het onderhoud van onze website werken.
Bewaartermijn

Gegevens worden alleen in deze context verwerkt op voorwaarde dat de bijbehorende toestemming is gegeven. De gegevens worden daarna verwijderd, op voorwaarde dat geen wettelijke bewaarverplichtingen de verwijdering verbieden. Gebruik de contactgegevens aan het einde van dit privacybeleid om contact met ons op te nemen.
Verplichte of vereiste bepaling

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig en uitsluitend gebaseerd op uw toestemming. Zonder de verstrekking van uw persoonlijke gegevens kunnen we u geen toegang geven tot onze inhoud en diensten.

VERLENING VAN BETAALDE DIENSTEN

Type en doel van de verwerking

Voor het leveren van betaalde diensten vragen we om aanvullende gegevens, zoals betalingsgegevens, om uw bestelling te voltooien.
Rechtsgrondslag

De gegevensverwerking die nodig is om het contract af te ronden, is gebaseerd op art. 6 Par. 1 (b) GDPR.
Ontvangers

Ontvangers van de gegevens kunnen verwerkers zijn.
Bewaartermijn

We slaan deze gegevens op in onze systemen totdat de wettelijke bewaartermijn is verstreken. In principe is dit 6 of 10 jaar voor algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes en wettelijke belastingvereisten.
Verplichte of vereiste bepaling

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig. Zonder de verstrekking van uw persoonlijke gegevens, kunnen we u geen toegang geven tot onze inhoud en diensten.

Nieuwsbrief

Type en doel van de verwerking

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om u de nieuwsbrief te sturen waarvoor u zich heeft aangemeld via e-mail. We vragen uw naam zodat we u persoonlijk kunnen aanspreken in de nieuwsbrief en u indien nodig kunnen identificeren als u uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen.

Om de nieuwsbrief te ontvangen is het voldoende om uw e-mailadres op te geven. Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, worden de gegevens die u verstrekt uitsluitend voor dit doel gebruikt. Abonnees kunnen ook per e-mail op de hoogte worden gebracht van omstandigheden die relevant zijn voor de dienst of registratie (zoals wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of technische zaken).

We hebben een geldig e-mailadres nodig om uw registratie te voltooien. Om te verifiëren dat een registratie daadwerkelijk is gedaan door de eigenaar van een e-mailadres, gebruiken we de ‘dubbele opt-in’ procedure. Daartoe loggen we het verzoek om nieuwsbriefinschrijving, wanneer een bevestigingsmail wordt verzonden en de ontvangst van het gevraagde antwoord. Er worden geen aanvullende gegevens verzameld. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief en worden niet gedeeld met derden.
Rechtsgrondslag

Op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (artikel 6 (1) a DSGVO) sturen wij u regelmatig onze nieuwsbrief of vergelijkbare informatie via e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres.

De toestemming om uw persoonlijke gegevens voor de nieuwsbrief op te slaan en te gebruiken, kan op elk moment worden ingetrokken en blijft in de toekomst van kracht. Elke nieuwsbrief bevat een bijbehorende link en u kunt zich ook op elk moment afmelden op deze website of ons op de hoogte stellen van uw annulering via de contactoptie die aan het einde van dit privacybeleid wordt vermeld.
Ontvangers

Ontvangers van de gegevens kunnen verwerkers zijn.
Bewaartermijn

Gegevens worden alleen in deze context verwerkt op voorwaarde dat de bijbehorende toestemming is gegeven. De gegevens worden daarna verwijderd.
Verplichte of vereiste bepaling

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig en uitsluitend gebaseerd op uw toestemming. Helaas kunnen we u onze nieuwsbrief niet sturen zonder uw toestemming. 

Contactformulier

Type en doel van de verwerking
De gegevens die u invoert, worden gebruikt voor individuele communicatie met u. Een geldig e-mailadres en uw naam zijn vereist voor deze communicatie, die dient om uw aanvraag en het respectieve daaropvolgende antwoord te organiseren. Het verstrekken van aanvullende informatie is optioneel.
Rechtsgrondslag
De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, vindt plaats op basis van een gerechtvaardigd belang (artikel 6, lid 1, onder f), AVG).
Het doel van het contactformulier is om het op een gemakkelijke manier voor u mogelijk te maken om contact met ons op te nemen. De informatie die u invoert, wordt gebruikt om de aanvraag te verwerken en wordt opgeslagen voor eventuele vervolgvragen. Als u contact met ons opneemt om een offerte aan te vragen, zal de verwerking van de informatie op het contactformulier plaatsvinden om precontractuele maatregelen uit te voeren (Art. 6 Par. 1 (b) GDPR).
Ontvangers
Ontvangers van de gegevens kunnen verwerkers zijn.
Bewaartermijn
De gegevens worden uiterlijk 6 maanden na verwerking van de aanvraag verwijderd. Op voorwaarde dat we samen een contract aangaan, gebruiken we de wettelijke bewaartermijnen in het Duitse handelswetboek (Handelsgesetzbuch) en verwijderen we uw gegevens volgens de respectieve vastgestelde termijnen.
Verplichte of vereiste bepaling
Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig. We kunnen uw aanvraag echter alleen verwerken als u ons uw naam, e-mailadres en de reden voor uw aanvraag verstrekt.

Gebruik van Google analytics

Type en doel van de verwerking

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (hierna: ‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’, d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans verzonden naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Door de activering van IP-anonimisering op deze websites wordt uw IP-adres echter vooraf door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte afgekapt. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar ingekort. Namens de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over website-activiteiten samen te vatten en andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat vanuit uw browser wordt overgedragen als onderdeel van Google Analytics, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

De gegevensverwerkingsdoeleinden zijn de analyse van het websitegebruik en de samenvatting van rapporten over activiteiten op de website. Op basis van het gebruik van de website en het internet worden andere gerelateerde diensten aangeboden.
Rechtsgrondslag

De verwerking van de gegevens vindt plaats op basis van toestemming van de gebruiker (artikel 6, lid 1, onder a), AVG).
Ontvangers

De ontvanger van de gegevens is Google als verwerker. Hiervoor hebben wij met Google het bijbehorende verwerkerscontract afgesloten.
Bewaartermijn

De verwijdering van de gegevens vindt plaats zodra ze niet langer nodig zijn voor onze archiveringsdoeleinden.
Overdrachten uit derde landen

Google verwerkt uw gegevens in de Verenigde Staten van Amerika en is onderworpen aan het EU-VS. privacyschild: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Verplichte of vereiste bepaling

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig en uitsluitend gebaseerd op uw toestemming. Als u toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.
Intrekking van toestemming

U kunt de opslag van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware; houd er echter rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens en de gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) naar Google worden verzonden, evenals de verwerking van deze gegevens door Google, door de browser te downloaden en te installeren plug-in beschikbaar via de volgende link: browser-add-on om Google Analytics te deactiveren.

Bovendien, of als alternatief voor de browser-add-on, kunt u tracking door Google Analytics op onze webpagina’s voorkomen door op deze link te klikken, die een opt-out-cookie op uw apparaat zal installeren. Dit voorkomt in de toekomst het verzamelen van gegevens door Google Analytics voor deze website en voor deze browser, zolang de cookie in uw browser blijft geïnstalleerd.
Profilering

Met behulp van de trackingtool Google Analytics kan het surfgedrag van de websitebezoekers worden geëvalueerd en kunnen hun respectievelijke interesses worden geanalyseerd. Voor deze analyse maken we een pseudoniem gebruikersprofiel aan.

scriptbibliotheken gebruiken (google webfonts)

Type en doel van de verwerking

Om onze inhoud correct en grafisch aantrekkelijk weer te geven in alle browsers, gebruiken we ‘Google Webfonts’ van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, hierna ‘Google’) om lettertypen op deze website weer te geven.

U vindt de richtlijnen voor gegevensbescherming van bibliotheekbeheerder Google hier: https://www.google.com/policies/privacy/
Rechtsgrondslag

Uw toestemming is de wettelijke basis voor de integratie van Google Webfonts en de bijbehorende gegevensoverdracht naar Google (artikel 6, lid 1, onder a), AVG).
Ontvangers

Het gebruik van scriptbibliotheken of lettertypenbibliotheken brengt automatisch een verbinding tot stand met de operator van de bibliotheek. Het is theoretisch mogelijk – maar momenteel ook niet duidelijk of en met welk doel – dat de operator, in dit geval Google, gegevens gaat verzamelen.
Bewaartermijn

We verzamelen geen persoonlijke gegevens via de integratie van Google Webfonts.

U vindt aanvullende informatie over Google Webfonts op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.
Overdrachten uit derde landen

Google verwerkt uw gegevens in de Verenigde Staten van Amerika en is onderworpen aan het EU-VS. privacyschild: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Verplichte of vereiste bepaling

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is wettelijk noch contractueel vereist. Zonder deze bepaling is het echter niet mogelijk de inhoud van standaardlettertypen correct weer te geven.
Intrekking van toestemming

De programmeertaal JavaScript wordt regelmatig gebruikt om inhoud weer te geven. U kunt zich dus afmelden voor de gegevensverwerking door JavaScript-uitvoering in uw browser uit te schakelen of door een JavaScript-blocker te installeren. Houd er rekening mee dat dit kan leiden tot functionele beperkingen op de website.

Google Adwords

Type en doel van de verwerking

Onze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De werkmaatschappij van de Google AdWords-services is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Als u via een Google-advertentie op onze website terecht bent gekomen, plaatst Google Adwords een cookie op uw computer. De cookie voor het bijhouden van conversies wordt gebruikt wanneer een gebruiker op een advertentie van Google klikt.

Als de gebruiker bepaalde pagina’s op onze website bezoekt en de cookie is niet verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is omgeleid. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen dus niet worden gevolgd door de websites van AdWords-klanten. De informatie die door de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversietracking. De klanten zien het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en werd omgeleid naar een tagpagina voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert.
Rechtsgrondslag

Uw toestemming is de wettelijke basis voor de integratie van Google AdWords en de bijbehorende gegevensoverdracht naar Google (artikel 6, lid 1, onder a), AVG).
Ontvangers

Wanneer u onze website bezoekt, worden uw persoonlijke gegevens, inclusief uw IP-adres, overgedragen aan Google in de Verenigde Staten. Deze persoonlijke gegevens worden door Google opgeslagen. Google kan dergelijke persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, overdragen aan derden.

We ontvangen geen informatie van Google die de betrokkene zou kunnen identificeren.
Bewaartermijn

Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie.
Overdrachten uit derde landen

Google verwerkt uw gegevens in de Verenigde Staten van Amerika en is onderworpen aan het EU-VS. privacyschild: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Intrekking van toestemming

Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u het vereiste cookiegebruik weigeren – bijvoorbeeld via een algemene browserinstelling die het automatische gebruik van cookies uitschakelt of uw browser configureert om cookies van het domein ‘googleleadservices.com’ te blokkeren.

Houd er rekening mee dat u de opt-out-cookies niet mag verwijderen zolang u geen meetgegevens wilt opslaan. Als u al uw cookies in de browser heeft verwijderd, moet u de betreffende opt-out-cookie opnieuw gebruiken.
Verplichte of vereiste bepaling

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig en uitsluitend gebaseerd op uw toestemming. Als u toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

Hubspot

Deze website maakt gebruik van een HubSpot-trackingcode die cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt om bezoekers van deze website te volgen en demografische informatie over hen verzamelt. HubSpot houdt de ecommeleonwebsites en pagina’s die u bezoekt binnen HubSpot bij. Deze gegevens worden gebruikt om aangepaste inhoud en promoties te leveren aan gebruikers wier gedrag aangeeft dat ze geïnteresseerd zijn in een bepaald onderwerp.

Klik hier voor meer informatie over het privacybeleid van HubSpot.

UserCentrics

We hebben de diensten van UserCentrics GmbH ingeschakeld om ons, de gebruiker, een aanpasbare cookie-ervaring te bieden. Met deze plug-in kunt u individuele cookies op elk moment deactiveren.

Let op: als u onze website in andere talen bezoekt, moet u ook een opt-out uitvoeren in het daar gepresenteerde privacybeleid.

 Note: If you visit our website in other languages,  then you must likewise carry out an opt-out in the data privacy policy presented there.

SSL encryptie

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de verzending te beschermen, gebruiken we de modernste versleutelingsmethoden (zoals SSL) via HTTPS.

HERZIENING VAN ONS PRIVACYBELEID

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid aan te passen zodat het altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen aan onze diensten door te voeren in het privacybeleid, bijv. bij het introduceren van nieuwe diensten. Uw volgende bezoek valt onder het nieuwe privacybeleid.

VRAGEN AAN DE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Als u vragen heeft over gegevensbescherming, stuur ons dan een e-mail of neem contact op met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming in onze organisatie:

dataprotection@ecommeleon.com

Het privacybeleid is gemaakt in het Engels via de activeMind AG privacybeleidgenerator (versie: # 2018-09-24) en vervolgens vertaald naar het Nederlands.